Regulamin

Data ostatniej aktualizacji 20 stycznia 2018 roku.

I. Postanowienia Wstępne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego nasz-nocleg.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatorów, a także osób działających w ich imieniu, zasady odpowiedzialności Administratora, Użytkowników.

 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu właścicieli obiektów z użytkownikami, (którzy poszukują noclegu), publikowanie Ogłoszeń, składanie zapytań dotyczących noclegów, dokonywanie rezerwacji oraz zamieszczanie ocen i opinii dotyczących Ośrodków.

II. Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy, działający w domenie nasz-nocleg.pl

 2. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu;

 3. Administrator - właściciel lub osoba zarządzająca Serwisem

 4. Obiekt - kwatera, ośrodek, mieszkanie lub inny obiekt noclegowy przeznaczony do wynajmu.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna / firma, dokonująca rejestracji w Serwisie.

 6. Oferta - wszelkie informacje o Obiekcie, zgłoszone przez Użytkownika do Serwisu.

 7. Abonament - opłata za usługi i odpowiedni okres w Serwisie, zgodna z cennikiem.

 8. Baza Danych - baza danych obiektów noclegowych i innych Ośrodków,

 9. Konto Użytkownika - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto;

 10. Login - nadana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Operatora, której Przedstawiciel Operatora używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta Operatora. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operatora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

 11. Login - nadana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Operatora, której Przedstawiciel Operatora używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta Operatora. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operatora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

 12. Nick - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Nick nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani też naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

 13. Ban - trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, blokada dostępu Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu; w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie informacji o Użytkowniku, Operatorze, Ośrodku lub wszystkich Ośrodkach Operatora;

III. Zasady działania serwisu

 1. Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.  

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie oraz transakcje zawarte pomiędzy Użytkownikami. 

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści. Zobowiązany jest do publikacji treści i  korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz prawem osób trzecich. 

 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.

 5. Użytkownicy odwiedzający Serwis mogą recenzować obiekty, wystawiać komentarze i opinie. Użytkownik umieszczający dany Wpis do katalogu obiektów turystycznych może kontrolować zawartość opinii.

 6. Serwis zastrzega sobie możliwość ręcznej modyfikacji kolejności prezentacji Wpisów na Liście firm obiektów turystycznych, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody od Użytkownika.

IV. Zasady dodawania i prezentacji Ofert

Warunkiem dodania Oferty do Serwisu, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku oraz danych o Obiekcie, w szczególności: danych teleadresowych, opisu i zdjęć, dotyczących Obiektu.

 1. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:

 • treści opublikowane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

 • jest uprawniony do publikowania treści, posiada do nich prawa autorskie,

 • dodane ogłoszenie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

 • wyraża zgodę na ich prezentowanie w Serwisie oraz innych mediach: prasa, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna, portale społecznościowe

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e - mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.

 1. Administrator udostępnia możliwość publikacji Ofert w Serwisie w formie płatnej i bezpłatnej (w ramach aktualnej promocji ).

 2. Oferty w formie bezpłatnej aktywowane są na czas nieoznaczony. Czas trwania promocji może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania użytkownika serwisu. Po zakończeniu bezpłatnej promocji oferta automatycznie wygasa bez podania przyczyny. 

 3. Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Oferty w formie płatnej poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych. 

 4. Użytkownik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestani ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do bezpłatnej zmiany publikowanych treści za pomocą panelu administracyjnego.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji Oferty, pod kątem merytorycznym, ortograficznym i swobodnego formatowania bez zgody Użytkownika.

 6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 7. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie usługi następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.

 8. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.

 9. Na niektórych podstronach serwisu wykorzystywane jest Google Maps API(s). Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje również Regulamin Google.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi, lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu.

 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Serwisu:

 • treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;

 • treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;

 • treści i zdjęć sprzecznych z prawem;

 • treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;

 • treści i zdjęć reklamowych;

 • zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;

 • nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;

 • linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.

 • zamieszczania danych kontaktowych (numer Gadu-Gadu, adres email, numer telefonu, itp.) na zdjęciach.

V. Zasady korzystania z Panelu Ogłoszeń

 1. Ogólne zasady korzystania z Panelu Ogłoszeń:

 • Integralną częścią Serwisu jest panel Ogłoszeń, który służy Gościom i Użytkownikom do publikacji  sporządzonych przez nich ogłoszeń dotyczący poszukiwanych ofert noclegowych.

 • Treść Ogłoszeń pochodzi od Użytkownika lub Gościa którzy poszukują miejsc noclegowych .

 • Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.

 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi (zarejestrowanemu w serwisie na odpowiedź związaną z ogłoszeniem) przesłanie wiadomości na adres e-mail Ogłoszeniodawcy.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści  i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 • Treść Ogłoszenia powinna być zgodna i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

 • Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie nie wymaga rejestracji w serwisie.  

 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

 • Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze innym niż przewiduje to serwis nocujemy.eu.

 • Za treść ogłoszeń serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 • Dodawanie Ogłoszeń i zapytań w dziale „Ogłoszenia” jest nieodpłatne.

 • Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę Ogłoszeń.

 • Użytkownik lub Gość dodając Ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących zapytań na Ogłoszenie.

 • Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści Ogłoszenia.

 • W przypadku wykrycia Ogłoszeń nie spełniających wymogów Regulaminu serwisu www.nasz-nocleg.pl należy je zgłosić na adres kontakt@nasz-nocleg.pl

 • Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia  bez podania przyczyny.

VI. Płatności

 1. Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.

 2. Płatność podana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w danej zakładce.

 3. Płatność odbywa się za pomocą Paypal lub DotPay.pl

 4. Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl

 5. Wszelkie nieprawidłowości związane z problemami z płatnościami prosimy zgłaszać do danej firmy pośredniczoncej w transakcji.

VII. Korespondencja elektroniczna

 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych Serwisu partnerskiego oraz reklam.  

 2. Administrator  serwisu na podany podczas rejestracji mail będzie wysyłał powiadomienia o kończącym się okresie pełnej funkcjonalności, na 1,3,7,14 oraz 30 dni przed jego wygaśnięciem. Informujemy także, że naszym klientom mogą być wysyłane informacje reklamowe, informujące o promocjach naszego serwisu, serwisów grupy lub naszych partnerów handlowych.  

VIII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych. 

 2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.

sa